Υπογονιμότητα ανοσολογικής αιτιολογίας; Ορισμένοι τύποι υπογονιμότητας μπορεί να προκληθούν από μια υπερδιέγερση του ανοσοποιητικού συστήματος. Όταν συμβεί αυτό, το ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να επιτεθεί στο ωάριο, στο σπέρμα ή στο έμβρυο ακόμη και καθώς αναπτύσσεται.

Οι πιθανές αιτιολογίες των καθ' έξιν αποβολών

Οι πιθανές αιτιολογίες των καθ' έξιν αποβολών

nk cells.jpg

Η σχέση των ΝΚ κυττάρων: Τα λεμφοκύτταρα φονείς (ΝΚ cells, natural killer cells) είναι μέρος του ανοσιακού μηχανισμού του ανθρώπινου οργανισμού. Τα NK cells ρυθμίζονται από το ανοσοποιητικό σύστημα και σε γυναίκες που έχουν κάποιο πρόβλημα αυτοάνοσης αιτιολογίας, μπορεί να αντιδρούν υπερβολικά στην εμφύτευση του εμβρύου. Έτσι το αντιμετωπίζουν ως μια εισβολή ξένων κυττάρων και σηματοδοτούν το σώμα να επιτεθεί.

Αυτή η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολία στην επίτευξη της εγκυμοσύνης, στη διατήρηση της ή σε επαναλαμβανόμενες αποβολές.

Η διάγνωση αυτής της κατάστασης του ανοσολογικού συστήματος γίνεται με μία δοκιμασία που ονομάζεται ‘μέτρηση της κυτταροτοξικότητας των ΝΚ λεμφοκυττάρων’, ή εν συντομία ‘ΝΚ φονικότητα’. Αυτή η εργαστηριακή εξέταση εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στη γυναικολογία, τη δεκαετία του 1990, από τον Καθηγητή Alan Beer και τους συνεργάτες του, στο Πανεπιστήμιο Rosalind Franklin/The Chicago Medical School και μεταφέρεται στην Ελλάδα για πρώτη φορά από το διαγνωστικό κέντρο Flowdiagnosis.

Στην εξέταση ΝΚ φονικότητας τα λεμφοκύτταρα της γυναίκας απομονώνονται από το περιφερικό αίμα και τείθονται in vitro αντιμέτωπα με κύτταρα στόχους, εξομοιώνοντας κατά κάποιο τρόπο την αντίδραση του ανοσολογικού συστήματος της γυναίκας απέναντι στα κύτταρα της τροφοβλάστης. Με χρήση της εργαστηριακής τεχνικής της Κυτταρομετρίας Ροής προσδιορίζεται το ποσοστό της φονικότητας των ΝΚ κυττάρων.

Συμπληρωματικά με την ΝΚ φονικότητα γίνεται στην ίδια εξέταση, μέτρηση της ανοσοκατασταλτικής δράσης που μπορεί να έχουν τα φαρμακευτικά σκευάσματα Intralipid και ενδοφλέβια Ανθρώπινη Ανοσοσφαιρίνη (iv Ig). Αυτά τα σκευάσματα χορηγούνται σε γυναίκες που αντιμετωπίζουν υπογονιμότητα ανοσολογικής αιτιολογίας. Η εργαστηριακή εξέταση της ΝΚ φονικότητας μπορεί να καθοδηγήσει τον θεράπων ιατρό στη δοσολογία και τον χρονισμό της χορήγησης.